Добре дошли в сайта за физика и aстрономия на Румен Димитров!

Алфа-магнитен спектрометър ще търси тъмна материя и антиматерия

     

Екипажът на совалката "Индевър" изпълни основната цел на своята последната мисия, след като инсталира на Международната космическа станция (МКС), Алфа магнитния спектрометър (АМС). Детекторът на частици с тегло 6,8 тона е монтиран на МКС с помощта на роботизираните ръце на станцията и совалката. Уредът ще изследва дълбините на Вселената в продължение на 10 години.

Професор Стивън Хокинг: Няма рай и задгробен живот

 

Това е последното втвърдяване на позициите му, отхвърлящи религиите и възможността Бог да е създател на Вселената    

Мисия STS-134: Последен полет на совалката Индевър

Совалка Индевър тръгва за 25-ти път на мисия (STS-134) до Международната космическа станция. Снимка: НАСА 

Тест "Атом, ядро и радиоактивност" (вариант 1)

1. Спектралните линии на водорода във видимата област образуват серия на :

а) Брякет                                        

б) Пашен     

в) Лайман                                       

г) Балмер

                                                               

2.  Определете състава на ядрото на ядрото: 

Стандартния модел в съвременната физика (инфографика)

Тест "Изходно ниво" за 10 клас (11 ЕП клас)

 

1. Всяка отправна система съдържа три елемента. Кой от посочените е грешен?

а) часовник                                     б) координатна система        

в) материална точка                       г) отправно тяло 

 

2. Векторът на ускорението е винаги еднопосочен с вектора на:

а) скоростта                                    б) радиус-вектора          

Тест "Изходно ниво" за 9 клас (10 ЕП клас) (варианти 1 и 2)

 

Вариант № 1

1. Точков електричен заряд наричаме:

а) всеки заряд            

б) заряд на тяло, разгледано като геометрична точка

в) заряд от точки       

г) малък заряд, който не променя полето

 

Тест "Изходно ниво" за 8 клас (9 ЕП клас)

 

1. Линията, която едно тяло описва при движението си, се нарича:

а) акватория                                    

б) територия                     

в) категория                                     

г) траектория

 

Антиматерия в капана на ЦЕРН в продължение на 15 минути

Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) съобщава:

Създаден е облак от антиводород

 

Модели на водороден и антиводороден атом

Годишен тест ”Човекът и природата” за 6 клас

 

1. Препишете и попълнете празните места в таблицата:

Pages

Subscribe to physicstime.com RSS