Добре дошли в сайта за физика и aстрономия на Румен Димитров!

Тест „Атом и атомно ядро. Радиоактивност” (вариант 1)

Уважаеми ученици,

В края на теста можете да види ключ на верните отговори.

1. Атомът е изграден от:

а) протони и електрони                          б) ядро и неутрони
в) йони и електрони                                 г) ядро и електрони.

2. Атомното ядро е изградено от:

Тест „Атом и атомно ядро. Радиоактивност” (вариант 2)

1. Явлението естествена радиоактивност доказва, че атомът е:

а) неделима частица                б) градивна частица         

в) малко топче                          г) сложно устроен   

Биологичното действие на радиацията и трагедията в Япония

 

      Сателитни снимки на АЕЦ „Фукушима“ от 21 ноември 2004 г. и от 14 март 2011 г. след взрива в 3-и реактор. Снимка: Ройтерс

Тест "Електростатика" (вариант 1)

1. Кое определение е вярноПробен заряд наричаме : 

а)  заряд с големина  1 С              б)  малък (+) заряд   

в)  всеки точков заряд                  г)  зарядът на електрона

 

2. Коя формула изразява правилно капацитета на кондензатор: 

а) C = U.d                                      б) C = U/q                    

Тест "Светлина" - І част (вариант 2)

 

1. Човешкото око вижда светлинните вълни в т.н. видим диапазон. Този интервал е (от-до):

а) 10 nm – 100 nm                          б) 100 nm – 300 nm     

в) 200 nm - 500nm                          г) 400 nm – 700 nm

 

 

Вселената била течност след Големия взрив

  

Веднага след Големия взрив Вселената може да е представлявала много гореща и много плътна течност. Такъв извод направиха физиците след анализ на първите данни от сблъсъка на оловни йони в Големия адронен колайдер (LHC).  

Младата неутронна звезда Касиопея А

Рентгеновият орбитален телескоп Chandra (носещ името на Субраманян Чандрасекар - индийски физик, носител на Нобелова награда), откри в недрата на неутронната звезда Касиопея А, възникнала преди около 330 г. след взрив на свръхнова, свръхтечна и свръхпроводима маса.

Тест "Механични трептения" (вариант 1)

 

1. Хармонично трептящо тяло преминава през равновесното си положение. В този момент една от величините е нула. Това е:

а) скоростта                             б) връщащата сила   

в) честотата                             г) механичната енергия

 

Тест "Светлина" - І част (вариант 1)

 

1. Цветът на светлинните вълни, се дължи на:

а) дължината на вълната              

б) фронта на вълната                                                                                         

в) честота на вълната                    

г) периода на вълната

Тест "Разпространение, отражение и пречупване на светлината"

1. От видимата светлина най - малка дължина на вълната има:

а) Оранжевата светлина                            б) Червената светлина

в) Виолетовата светлина                            г) Зелената светлина

 

2. От видимата светлина най - голяма честота има:

а) Жълтата светлина                                  б) Червената светлина

Pages

Subscribe to physicstime.com RSS