Добре дошли в сайта за физика и aстрономия на Румен Димитров!

Тест "Изходно ниво" за 9 клас (10 ЕП клас) (варианти 1 и 2)

 

Вариант № 1

1. Точков електричен заряд наричаме:

а) всеки заряд            

б) заряд на тяло, разгледано като геометрична точка

в) заряд от точки       

г) малък заряд, който не променя полето

 

Тест "Изходно ниво" за 8 клас (9 ЕП клас)

 

1. Линията, която едно тяло описва при движението си, се нарича:

а) акватория                                    

б) територия                     

в) категория                                     

г) траектория

 

Антиматерия в капана на ЦЕРН в продължение на 15 минути

Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) съобщава:

Създаден е облак от антиводород

 

Модели на водороден и антиводороден атом

Годишен тест ”Човекът и природата” за 6 клас

 

1. Препишете и попълнете празните места в таблицата:

Чудесата на Физиката: Най – яките елементарни частици в природата

 

       Елементарните частици са изключително разнообразни. Много от тях са с фантастични имена като sparticles, quarks и neutrinos.

Частицата – Бог (God Particle)

 

Тест "Механични трептения и вълни"

1. Махало се люлее с период 2 s. С какъв период се изменя Еп на махалото?

а) 1s                   б) 2s                     в) 3s                      г) 4s

 

2. Топче, окачено на пружина, трепти с период Т = 0,4 s и амплитуда А = 5 cm. Колко е пътят изминат от топчето за 4 s ?

Тест "Структура и жизнени процеси при многоклетъчните организми" (вариант 1)

 

1. По кои тръбички от проводящата система на растенията се движи воден разтвор на хранителни вещества?

а) ликовите                                   

б) пластмасовите          

в) гумените                                   

г) дървесинните   

 

Хората, които най - много повлияха на информационните технологии

     

Кой все пак стои зад съвременните технологии, без които нашият живот вече просто е немислим? Няма съмнение, че това са хора разбиращи от много неща,  сред които не на последно място - от физика!

Олимпиада по физика, Областен кръг, 2011 година - 7 клас (задачи и решения)

 

Олимпиада по Физика, Областен кръг, 19 март 2011 година

Тема - 7 клас

Тест "Вълни и частици"

1. Кои явления се обясняват чрез въвеждането на квантовия модел на светлината?

а) излъчване и поглъщане                б) отражение и пречупване

в) интерференция и дифракция       г) разпространение и дисперсия

 

2. На кой от посочените източници спектърът на излъчване е непрекъснат?

а) горещо твърдо тяло                       б) молекулен газ          

Pages

Subscribe to physicstime.com RSS