Добре дошли в сайта за физика и aстрономия на Румен Димитров!

Слънцето - нашата звезда

Слънцето 

1. Общи сведения  

Свръхмасивна черна дупка

Как се образува черната дупка? Виж тук 

Тест "От атома до космоса" (вариант 1)

1. Самопроизволното изпускане на невидимо лъчение от някои вещества се нарича радиоактивност. В състава на това лъчение влизат 3 вида лъчи. Кои са те?

а) ρ - лъчи                 б) γ - лъчи              в)  λ - лъчи 

г) α - лъчи                 д) σ - лъчи              е) β - лъчи

 

Алберт Айнщайн

      

Алберт Айнщайн (Albert Einstein 14.03.1879 - 18.04.1955) -  немски физик, един от най-влиятелните и известни учени и интелектуалци за всички времена. През 1921 година получава Нобелова награда за приноса си към теоретичната физика и за откриването на закона за фотоелектричния ефект.

Тест "От атома до космоса" (вариант 2)

 Излъчване на алфа (α) частица (ядро на хелий) от радиактивно ядро на уран U - 238

 

Сър Дж. Дж. Томсън

Тест "Ядрени реакции. Елементарни частици" (вариант 1)

 

1. При кой процес се отделя най-много енергия (пресметната за 1 нуклон)?

а) делене на U- ядро                    б) α – разпадане            

в) β – разпадане                             г) сливане на две леки ядра

Тест "Равновесие на телата. Механика на флуиди" (вариант 1)

 

1. Кое от посочените не е елемент на величината сила?

а) посока                              б) големина      

в) рамо                                 г) приложна точка          

 

2. Кое от изброените не е прост механизъм?

а) лост                                 б) наклонена макара           

в) макара                             г) електромотор

 

Тест "Ток в различни среди" (вариант 1)

 

1. Кое твърдение е вярно? Специфичното съпротивление на металите зависи от: 

а) приложеното напрежение   

б) дължината на проводника                

в) веществото на проводника  

г) сечението на проводника

 

Тест "Електричен ток" (вариант 1)

                       

1. Посочете грешния отговор. Токът е насочено движение на:

а) електрони                                    

б) (+) и (-) йони               

в) протони                                        

г) неутрони

Pages

Subscribe to physicstime.com RSS